Behatoki 2024 - Berrikuntzaren behatokia

Nafarroako Berrikuntzaren Behatokia

Zer da behatokia

Nafarroako Berrikuntzaren Behatokiak, zeinari “Mira la i – Begira” deitu diogun, Nafarroako I+G+Bren errealitatea aztertzen eta erakusten du. Zientzia eta Teknologiari buruzko ekainaren 27ko 15/2018 Foru Legearen 18. artikuluak arautzen du, eta funtsezko elementua da 2021-2025 aldirako Nafarroako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren (ZTBP) gobernantzarako.

“Mira la i-Begira” Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiaren parte da.


 

Helburuak

Nafarroako Berrikuntza Behatokiak etengabe aztertzen du Nafarroako I+G+b-ren errealitatea, 2021-2025 aldirako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren betearazpenari jarraitzen dio, eta Zientzia eta Teknologiari buruzko Foru Legea garatzen duten politika publikoen eragina neurtzen du.

Memorias Anuales

Descarga aquí las memorias de actividad anuales del Observatorio de Innovación de Navarra:

 

Eginkizunak

 • Datuak eta adierazleak lantzea eta argitaratzea, Zientzia eta Teknologiari buruzko Foru Legean eta haren plangintza-tresnetan ezarritakoaren arabera, Nafarroako Estatistika Institutuarekin (Nastat) lankidetzan.
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren adierazleen jarraipena eta ebaluazioa.
 • Ikerketa, garapen eta berrikuntzako politikei buruzko informazio zientifikoa, teknologikoa eta ekonomikoa biltzea eta argitaratzea.
 • Ezagutza-sareak sortzea, ikerketa, garapena eta berrikuntza neurtu, aztertu eta sustatzearekin lotutako beste erakunde batzuekin lankidetzan, naziokoak zein nazioartekoak izan.
 • Nafarroako Berrikuntzaren Behatokiaren jardueren urteko memoria egitea eta argitaratzea.

Behatokiko Aholkularitza Talde Teknikoa

Nafarroako Berrikuntza Behatokiak talde tekniko baten aholkularitza du. Talde tekniko hori Gobernuaren 2022ko urtarrilaren 19ko Erabakiaren bidez sortu zen, eta honako hauek osatzen dute: alde batetik, I+G+b Zerbitzuak, Nafarroako Estatistika Institutuak (Nastat), S4ko Proiektu Estrategikoen Zerbitzuak eta Gizarte Errealitatearen Behatokiak, eta, bestetik, S4 (Sodena) Espezializazio Adimenduneko Estrategiaren diseinua eta ezarpena sustatzeko eta SINAI (ADItech) betearazpeneko eragileak koordinatzeko ardura duten erakundeek, guztien artean sinergiak lortzeko eta inplikatutako eragile guztien lerrokadura egokia bermatzeko.

 • Nafarroako Gobernuko Administrazioko unitateen arteko koordinazioa eta lankidetza ziurtatzea, I+G+Brekin lotutako informazioa emateko.
 • Nafarroan I+G+B politiken jarraipena egiteko sistemari aholkularitza teknikoa ematea.
 • I+G+Brekin lotutako fenomenoei buruzko ezagutza ematea.
 • Nafarroako I+G+b politikei buruzko adierazleak baliozkotzea.
 • Nafarroan I+G+B politiken jarraipena egiteko metodologia berriak aztertzea.
 • Aholkularitza azterlanak eta txostenak egitea, Nafarroako I+G+Bko Aholku Batzordeak eskatuta.
 • Eragileen behar eta eskaera berriei erantzunen dieten adierazle berriak sortzeko ekintzak adostea.
 • Nafarroako Berrikuntzaren Behatokiari laguntzea, adierazleak emanez eta lotutako informazioa kontrastatuz.

Nafarroako Berrikuntzaren Behatokiko Aholkularitza Talde Teknikoak lan-bilerak egiten ditu aldizka, eta, gainera, lankidetzarako online tresna bat erabiltzen du.

Ekintza ardatzetan egituratutako urteko programekin lan egiten du, baita Talde Teknikoa osatzen dutenekin egindako jarduketa egutegi batekin ere, horiek gauzatzen parte hartu ahal izateko.

Pie de página