Adierazleak-2024 - todos - Berrikuntzaren behatokia

I+G+b adierazleak Nafarroan

Begiratu Nafarroako I+G+b arloko datu eta adierazle nagusiak, horien bilakaera denboran zehar, eta konparatu Espainiarekin eta Europar Batasunarekin. Adierazleak dituzten sei dimentsiotan nabigatzen ahalko duzu, eta datu berriak agertu ahala eguneratu informazioa:

Inbertsioa

Begira non, Nafarroan zenbat inbertitzen den I+Gn eta zein diren inbertsioa gauzatzen duten eragileak.

Gastua

Adierazle bloke honek Nafarroan I+G erabiltzen duten eragileen gastua ezagutzea du helburu gisa.

Enpresak

Enpresa berritzaileen zereginari, lurraldean berrikuntzari egiten dioten ekarpenari eta I+Garen eta berrikuntzaren eremuan duten posizio lehiakorra nola hobetzen duen begiratzen du.

Langileak

Begira ezazu nor dagoen I+Gren atzean eta zer profil dituzten. Begiratu, halaber, zer ikaslek aukeratu duten karrera zientifiko-teknikoak egitea.

Genero arrakala

Genero arrakala, gizartearen beste arlo batzuetan bezala, zabala da eremu honetan ere; horregatik, helburuetako bat genero adierazleen bilakaeraren jarraipena egitea da. Begira nola eboluzionatzen duten genero adierazleek I+G+Bn.

Emaitzak

I+G eta berrikuntzaren emaitzak, besteak beste, zientzia argitalpenak, patenteak, produktu berriak edo teknologia esportazioak dira. Begira itzazu!

Nafarroa Europako testuinguruan

Nola gaude berrikuntzaren arloan Europako testuinguruan? Hori ezagutzeak esan nahi du, adierazle-panel baten bidez, Europako Batzordeak eraikitzen duen Europako indizea aztertzea, Europako 240 eskualdetarako 21 adierazlerekin, Regional Innovation Scoreboard (RIS) izenekoa.

Kultur Zientifikoa

Nafarroako gizarteak zer iritzi duen zientziaz eta teknologiaz, zer balio ematen dien garapenaren eragile gisa eta zer parte-hartze duten erabaki-esparruetan.

Pie de página